CaritasPARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Nasz Parafialny Zespół Caritas rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Jesteśmy ukierunkowani na charytatywną działalność w kręgu naszej wspólnoty parafialnej, poprzez praktykowanie miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem.

Przez nasze działania chcemy dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia wszelakiego rodzaju. Pragniemy ubogacić życie nie tylko materialne, ale i duchowe. Nasze działania podejmujemy, aby nasza wspólnota parafialna mogła w jedności troszczyć się o potrzeby każdego z jej członków. Szczególnie pragniemy wspierać rodzinę, wychowanie i dbanie o młode pokolenie, nie zapominając o potrzebach ludzi starszych i chorych.

Wolontariat CARITAS - to posługa dla bliźniego, to miłość do niego i do Boga. To miłość będąca dawaniem siebie, respektująca potrzeby drugiej osoby.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną własnym działaniem świadczyć tą miłość dla naszych braci i sióstr, którzy potrzebują wsparcia.

Jeśli widzisz potrzebę pomocy - daj nam znać,

Jeśli potrzebujesz pomocy - daj nam znać.

Jeśli chcesz pomóc - daj nam znać.Stały dyżur wolontariuszy P.Z. Caritas - środa w godz. 17:00 do 19:00 sala nr 5 domu parafialnego

Spotkana wolontariuszy - każdy drugi wtorek miesiąca godz. 19:00 sala nr 5 domu parafialnegoWsparcie finansowe na prowadzone przez nas dzieła, można przekazywać na nasze konto bankowe nr:

97 1370 1154 0000 1701 4858 9500

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu,

26-612 Radom, ul. Wierzbicka 1Struktura organizacyjna P.Z.C.:

Przewodniczący - ks. Tomasz Kośla

Prezes Zarządu - Barbara Pokorska

Z-ca Prezesa - Anna Bałękowska

Sekretarz - Elżbieta Kryszeń

Skarbnik - Roman Świtka

P.Z. Caritas w naszej parafii działa na podstawie Statutu „Caritas Parafii” w Diecezji radomskiej.Nasze dzieła: / zapraszamy do odwiedzenia poniższych zakładek tematycznych /

  • Materialna pomoc świąteczna dla rodzin naszej parafii

  • Zbiórki żywności i artykułów szkolnych dla potrzebujących

  • Dystrybucja żywności programu PEAD dla rodzin naszej parafii

  • Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

  • Zabawy i festyny dla dzieci i rodzin naszej parafii

  • Prowadzenie świetlicy dla dzieci, pomoc w nauce potrzebującym

  • 1% dla Caritas - pomoc w rozliczaniu podatkóww zakładce <<1% dla Caritas - pomoc w rozliczaniu podatków>> można umieścić:

 

Serdecznie zachęcamy do podarowania 1% swojego podatku na działalność charytatywną organizacji pożytku publicznego Caritas Diecezji Radomskiej.

Przekazując 1% pomożesz:

- Chorym, starszym i niepełnosprawnym

- Dzieciom i młodzieży

- Rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci

- Osobom dotkniętym ubóstwem, bezdomnym i bezrobotnym

- Poszkodowanym w wypadkach losowych

- Ofiarom przemocyAby przekazać 1% podatku, należy w rocznym zeznaniu podatkowym

(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39) wpisać (poprawnie !!!)

numer Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000222733.

 

Podając cel szczegółowy w kolejnej rubryce zeznania podatkowego PZC Borki - część pozyskanych środków finansowych Caritas diecezjalny, przekaże na potrzeby naszego parafialnego zespołu.

Z tych środków w naszej parafii są finansowane kolonie letnie dla dzieci.