Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii


NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w naszej parafii rozpoczęła się w Niedzielę Palmową - 24 marca 2013 r.

Wcześniej, bo w dniu 16-03-2013 r. ks. biskup Henryk Tomasik, ustanowił pierwszych dwóch naszych parafian nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej, oraz powierzył im misję wykonywania posługi liturgicznej akolity w diecezji radomskiej na okres roku.

 

Zadaniem nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej jest zanoszenie Komunii Świętej osobom, które same osobiście nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej, a pragną przyjąć Chrystusa Eucharystycznego (chorzy, osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawni, ...) oraz udzielanie Komunii Świętej w kościele w czasie Mszy Świętej, oraz poza nią.

 

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w naszej parafii

 

 

Jarosław Bałękowski                                Roman Świtka

Każdy, komu stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność uniemożliwia uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej w kościele parafialnym, ma możliwość przyjęcia Jezusa w Komunii świętej.

Aby skorzystać z posługi przyniesienia Komunii Świętej do domu, należy tą potrzebę zgłosić w kancelarii parafialnej. Potem stałą posługę można uzgadniać z szafarzem.

Aby godnie przyjąć Chrystusa w swoim domu i do swego serca należy się odpowiednio przygotować. W mieszkaniu powinien być stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, szklanka wody.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w kancelarii parafialnej lub w zakrystii kościoła lub telefonicznie
( 48  331 47 16 )