Schole

 

SCHOLA PARAFIALNA:

 Schola jest liturgicznym zespołem muzycznym, który uczestniczy w niedzielnej liturgii poprzez śpiew psalmu, części stałych oraz pieśni. W naszej parafii schole śpiewają w czasie Mszy Świętych:


- dla młodzieży o godz. 10.00

- dla dzieci o godz. 11.00.


Próby muzyczne odbywają się wg. następującego porządku:

 

  • schola młodzieżowa:

piątek, godz.: 19.00;

 

  • schola gimnazjalna:

piątek, godz. 17.00;

 

- schola dziecięca:

sobota, godz.: 12.00;