Wspólnota Kół Żywego Różańca

 

Sodalicja Mariańska Panien a obecnie Wspólnota Kół Żywego Różańca przy parafii
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu powstała 21 kwietnia 1939 roku. Członkowie wspólnoty od początku istnienia, swe życie poświęcili na służbę Maryi Niepokalanej, szerząc kult maryjny nie tylko w parafii. Pierwszym moderatorem Wspólnoty był proboszcz parafii –
ks. kanonik Andrzej Łukasik, który bezpośrednią opiekę nad Sodalicją powierzył ówczesnemu wikariuszowi ks. W. Rączkiewiczowi.

Według danych kroniki parafialnej „Żywy Różaniec” w parafii skupiał w latach 1939-1975 około 12 tysięcy czcicieli Matki Bożej. Obecnie wspólnota obejmuje 22 koła żeńskie
i 2 męskie. Od czerwca 2011 roku opieki duchowej nad wspólnotą kół „Żywego Różańca” podjął się ks. Zbigniew Gaczyński – obecny proboszcz parafii.

 

Wspólnota organizuje:

- codzienny różaniec po Mszy Świętej o godz. 7.00 w świątyni parafialnej

- comiesięczne spotkania,

- pielgrzymki do różnych sanktuariów maryjnych,

- okolicznościowe spotkania,

- adoracje Najświętszego Sakramentu.

 

 

Modlitwa różańcowa członków Kół Żywego Różańca jest podstawą działania wspólnoty, które umacnia i wspiera Kościół powszechny.

Kontakt w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w Domu Parafialnym o godz. 15.00 I pietro.